Vraag een vrijblijvende offerte op

Offerte »

Neem contact met ons op

Contact »

Bekijk hier ons werk

Foto's »

Wij schilderen uw project in elke gewenste RAL kleur

RAL kleuren »

Regelingen

Er zijn een aantal regelingen van toepassing op schilderwerk die een interessant prijsvoordeel opleveren voor zowel particuliere als niet-particuliere opdrachtgevers.

TARIEF REGELINGEN:

Schilders mogen tot 31 december 2010 het lage BTW-tarief blijven hanteren voor het schilderwerk dat ze uitvoeren aan woningen ouder dan 2 jaar.
Het experiment met het lage BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten, waaronder schilderwerk, is verlengd tot 31 december 2010.
De ministers van financiën van de EU-lidstaten (kortweg de Raad) hebben dit tijdens de,
Ecofin-vergadering in januari 2006 besloten.
Als particuliere woning zijn onder meer aan te merken:
* Woningen in particulier eigendom
* Huurwoningen van woningbouwcorporaties e.d. die door particulieren worden bewoond
* Bejaardentehuizen en aanleunwoningen
* Verpleeg- en verzorgingsinstellingen
* Studentenflats
* Kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning
* Tweede woningen, voor zover permanente bewoning daarvan is toegestaan.

Als u in aanmerking komt voor het lage BTW tarief zullen wij u vragen een BTW-ouderdomsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Verder hoeft u niets te doen. Op onze factuur zult u te zijner tijd het lage BTW-tarief in plaats van het hoge BTW tarief aantreffen!